SOR kontingent

SOR selskabet for oral rehabiliteringKontingentet er for indeværende helt utroligt stadig kun kr 850,-

og skal indbetales senest januar 2022 på reg.nr 1551 kontonr 0001053302, Danske Bank


For de få kroner får du fire fagligt udfordrende årlige møder, mad og hyggeligt kollegialt samvær.


Gæster kan medtages, men kun efter aftale og mod forudbetaling af kr 250,-

på reg.nr 1551 kontonr 0001053302, Danske Bank, til dækning af forplejning.


Det er klart, at vi i bestyrelsen ser dette tilbud som en introduktion og en opfordring til efterfølgende medlemskab.


Meld dig med det samme og ikke kort før mødet. Melder du dig til et møde, er det bindende.


Såfremt du ikke møder, eller hvis du sender afbud senere end en uge før mødet, forbeholder bestyrelsen sig ret til efterfølgende at opkræve kr 250,- for forplejning.


Disse få regler skal være med til at sikre, at vi fortsat kan tilbyde kvalitet til en lav medlemspris.